Home/O Chytré klíčence
O Chytré klíčence 2018-09-16T11:38:48+01:00

Seznamte se s Chytrou klíčenkou

Kolínská chytrá klíčenka je evropským unikátem a pilotním projektem základních škol v Kolíně, jejíchž žáci fungování víceúčelové čipové karty pro děti používají jako první na světě.

Zjistit více

Všestranné využití, nová řešení

Chytrá klíčenka je efektivní pomůckou dětí i výkonným asistentem rodičů. Aktivní užívání Klíčenky šetří čas i náklady, děti učí zodpovědnému přístupu ke světu financí.

Zjistit více

Moderní výchova a vzdělání

Vzdělávání se nemusí odehrávat jen v prostředí školy. Současný svět klade na znalosti a schopnosti mladých nové nároky. Klíčenka tento fakt stejně jako reálné potřeby dětí reflektuje. Je chytrou technologií, která přirozeně vzdělává a prakticky připravuje na budoucnost.

Zjistit více

Chytré město, Chytrá klíčenka

Město Kolín se aktivně účastní realizace globálního konceptu Smart Cities. Chytrá klíčenka je ukázkou inovativního přístupu k fungování městského celku a života jeho občanů.

Zjistit více

Vize

Perspektiva budoucího využití a dosahu Chytré klíčenky je široká. Mimo další optimalizace procesů za účelem zvyšování kvality života občanů projekt usiluje také o transformaci stávajícího systému vzdělávání.

Zjistit více